-„Ova torta ništa ne valja“, rekla je kroz smeh.

Izvadio si telefon, potražio u imeniku reč „Mama“ i pružio joj telefon:

-„Izvoli“.

-„Zašto?“, upitala je uz osmeh.

– „Pozovi ženu koja je podigla i odškolovala dva sina. Ženu kojoj je odstranjen jedan jajnik jer je imao nameru da je ubije. Ženu kojoj se duša usmrdela na gumu radeći šest godina u fabrici ventila, a od toga godinu dana za džabe. Ženu koju je svekar pokušao da otruje. Ženu kojoj je brat na grbači jer je ostao bez posla u 55-toj. Ženu koja se smrzava 28 dana mesečno u prodavnici za 18000 dinara. Ženu koja više nema oca i majku. Ženi koja je želela devojčicu a dobila drugog sina. Ženi kojoj je sa tri godine majka u psihotičnoj epizodi rekla da želi da je ubije. Ženi kojoj su sa pet godina u paganskom ritualu provlačili daždevnjaka kroz nedra kako bi bila vredna i dobra domaćica.  Ženi koja smatra da joj je jedini talenat u životu spremanje torti.

Izvoli, pozovi je i reci joj da njena torta ništa ne valja“.

Počela je da plače. Spustila je tanjir i izašla iz sobe krijući lice rukama.

Ti si monstrum.

[12. februar 2017.]

Advertisements